stage

Stagevergoeding


De meeste stagiaires krijgen een stagevergoeding. Een bedrijf is niet verplicht een stagevergoeding te geven. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld het studieniveau (VMBO, MBO, HBO of WO niveau).

De studierichting kan invloed hebben op de vergoeding. Als er in een bepaalde richting (bijvoorbeeld techniek) veel schaarste is, zal de vergoeding hoger liggen dan in studierichtingen waar een overschot aan studenten is. De duur van de stage kan bepalend zijn voor de hoogte van de stagevergoeding. Hoe langer de stage duurt, hoe meer de student zal bijdragen met zijn of haar werkzaamheden voor het bedrijf.

De inhoud van de stage en de resultaten kunnen een bepaald prijskaartje aan de vergoeding hangen. Maakt bijvoorbeeld een gericht onderzoek, advies, enquête, of analyse deel uit van de stage, en hoe belangrijk is dat voor het bedrijf?

De soort stage (introductiestage, meeloopstage, afstudeerstage) zal ook de hoogte van het bedrag kunnen bepalen.

Ten slotte is er nog de vraag of de student werkervaring heeft en of deze werkervaring nuttig is voor het stagebedrijf.

De stagevergoedingen variëren dus stevig in hoogte. Je zult echter geen astronomische bedragen voor je stage ontvangen.
In 2008 lag het gemiddelde bedrag voor een stage op 270 euro (volgens het Nationaal Stage Onderzoek Studenten). HBO studenten kregen in 2009 gemiddeld 303 euro. Zeer hoge stagevergoedingen werden ook uitbetaald, in het bijzonder in de ICT sector. Er waren studenten met een maandelijks bedrag van 1500 euro. (Bron: Stageplaza.nl).
Stagevergoeding wordt netto uitbetaald. Het stagebedrijf houdt loonheffing en premie in. In beperkte mate is loon in natura toegestaan, zonder belastingtechnische gevolgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onkostenvergoeding.
Volgende tip : Stage in het buitenland »
Copyright 2006 - 2016 - NewEgo B.V.

5 stemmen / gem. score 3
Mijn tip toevoegen Relelateerde links Meer onderwerpen » « vorigeverder »